sunshine

AMBIWLANS AWYR CYMRUBraf oedd cael croesawu cynrychiolydd o'r AMBIWLANS AWYR CYMRU atom i'r Gwasanaeth Boreol ddydd Iau, Ionawr 17ed i dderbyn cyfraniad tuag at yr elusen.

Cyflwynodd y Pennaeth siec o £325 i Mr. Alun Davies sef y casgliad a godwyd trwy'r Bore Coffi a'r Gwasanaeth Diolchgarwch a gynhaliwyd yn nhymor yr Hydref. 

Cawson ychydig o wybodaeth diddorol iawn ganddo hefyd am y gwasanaeth ac fe fu hyn yn sesiwn werthfawr gan godi ymwybyddiaeth y plant a'r staff at y gwaith hynod bwysig mae'r ambiwlansys awyr yn ei gyflawni.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
thom-samun@hwbcymru.net

51.788815,-4.11946690000002,13