sunshine

GWEITHDAI TECHNIQUESTCafodd plant pob dosbarth gyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithdai ymarferol datrys problemau ddydd Mawrth Ionawr 29ain dan ofal un o gynrychiolwyr Canolfan Techniquest, Caerdydd.

Roedd yn gyfle i'r plant gydweithio ar sialensau ymarferol - roedd y sesiynau wedi mynd lawr yn dda iawn gyda'r plant.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
thom-samun@hwbcymru.net

51.788815,-4.11946690000002,13