sunshine

Cafodd yr ysgol arolygiad gan y Corff Arolygu ESTYN yn ystod mis Tachwedd 2013. Os ydych yn dymuno darllen yr adroddiad ewch i wefan Estyn. www.estyn.gov.uk

 


Mae'r ysgol wedi llwyddo i ennill BANER PLATINWM dan y Cynllun Eco-Ysgolion a chydnabyddiaeth fel YSGOL IACH dan gynllun Ysgolion Iach Sir Gaerfyrddin.

 


Llwyddwyd am yr ail dro i ennill y MARC SAFON mewn TECHNOLEG GWYBODAETH a CHYFATHREBU. Mae hyn yn cydnabod arferion a safonau da mewn gwaith TGCh.

 


Mae'r ysgol wedi cadw at safonau BUDDSODDWR MEWN POBL ers 1999 sydd yn cydnabod bod datblygiad proffesiynol parhaus y staff o fewn ein sefydliad yn bwysig dros ben i ni.

 

Ceir y Llyfryn Gwybodaeth i Rieni yma.

 

Gweler wybodaeth am bresenoldeb yma ac yma.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
thom-samun@hwbcymru.net

51.788815,-4.11946690000002,13