sunshine

Mae'r Clwb Brecwast yn rhad ac am ddim i'r sawl sydd am gymryd mantais o'r brecwast. Mae'n rhaid i rieni gofrestru'r plant pan fyddant yn mynychu'r clwb am y tro cyntaf. Mae'r clwb yn agor am 8:00 y bore a'r brecwast olaf yn cael ei weini am 8:30 y bore. Mae amrywiaeth o opsiynau iach ar gael gan gynnwys sudd, grawnfwyd, ffrwythau a thost. Mae'r plant dan oruchwyliaeth tra'n mwynhau'r brecwast ac maent yn cael cyfle gwerthfawr i gymdeithasu.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
thom-samun@hwbcymru.net

51.788815,-4.11946690000002,13