sunshine

Bob prynhawn Mercher yn syth ar ol y wers olaf, caiff y plant ym Mlynyddoedd 3, 4, 5 a 6 eu hannog i ymuno yng ngweithgareddau'r Clwb Chwaraeon.

Mae'r gweithgareddau'n gorffen am 4:15 y prynhawn.

Caiff y plant gyfleodd i flasu amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys peldroed, rygbi TAG, pelrhwyd, rownderi, athletau, gemau tim llawn hwyl, tenis a golff.

Pe bai'n digwydd bwrw glaw, bydd y staff sydd yn gyfrifol yn trefnu gweithgareddau addas y tu mewn.

Mae'n gyfle hefyd i baratoi timoedd yr ysgol ar gyfer gwahanol gystadlaethau.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
thom-samun@hwbcymru.net

51.788815,-4.11946690000002,13