sunshine

Mae'r plant yng Nghyfnod Alweddol 2 yn cael eu hannog i ymuno a'r Urdd. Bydd dyddiadau'r tymor yn cael eu dosbarthu ar ddechrau pob tymor. Bydd gweithgareddau'r Urdd yn cymryd lle rhwng 3:30 a 4:15 y prynhawn. Bydd y staff dysgu a'r staff cynorthwyol yn eu tro yn cymryd y cyfrifoldeb am rhaglen o weithgareddau. Bydd rhain yn amrywio o gemau hwyl, chwaraeon amrywiol, cwisiau neu gelf a chrefft.

Yn ystod y flwyddyn ysgol, bydd timoedd o'r ysgol yn cystadlu mewn twrnamaintiau a chystadlaethau'r Urdd. Bydd timoedd yn cystadlu mewn peldroed, rygbi a phelrhwyd yng Nghylch y Mynydd Mawr. Os yn llwyddiannus, byddant yn mynd ymlaen i gystadlu yn Rhanbarth Gorllewin Myrddin. 

Bydd plant o'r ysgol yn cael cyfleoedd hefyd i gymryd rhan yng ngweithgareddau'r Eisteddfod.

Mae'n arferiad i blant Blwyddyn 5 a 6 i fynychu Gwersyll yr Urdd yn Llangrannog yn flynyddol gyda phlant o ysgolion Cwm Gwendraeth.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
thom-samun@hwbcymru.net

51.788815,-4.11946690000002,13