sunshine

Mae'r ysgol yn falch iawn o'r cyngor pwysig hwn.

 

Caiff aelodau eu hethol gan eu cyfoedion ym mhob dosbarth ac yna mae'r swyddogion yn cael eu hethol gan y disgyblion. Mae aelodau staff yn bresennol yn y cyfarfodydd, er hyn, paratoir yr agenda yn bennaf gan y swyddogion a'r cyngor ei hun.

 

Mae'r cyngor yn trafod nifer o bynciau gan gynnwys cynllun datblygu'r ysgol i gefnogi'r ysgol i wella pob un o elfennau'r ysgol.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
thom-samun@hwbcymru.net

51.788815,-4.11946690000002,13