sunshine

Cliciwch yma i wneud cais am brydau ysgol am ddim.

Mae gwybodaeth am ddyraniad y Grant Datblygu Disgyblion i'w gael yma.

Gwybodaeth am Gredyd Cynhwysol yma

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf am brydau ysgol am ddim:

Prydau Ysgol Am Ddim

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
thom-samun@hwbcymru.net

51.788815,-4.11946690000002,13