sunshine

Mae'n hanfodol i addysgu ein disgyblion am ddiogelwch ar-lein mewn ysgol yn yr 21ain Ganrif. Mae ein disgyblion yn aml yn cymryd rhan mewn gwersi lle mae materion diogelwch ar-lein yn cael eu hamlygu, fel y gallant wneud penderfyniadau annibynnol am gadw eu hunain yn ddiogel tra yn y byd digidol a real. Bydd Swyddog Cyswllt yr Heddlu hefyd yn ymweld â'r ysgol i gefnogi'r dysgu yn yr ystafell ddosbarth, ac i sicrhau bod y negeseuon diogelu priodol yn cael eu rhannu gyda'r plant a'r staff.

Cliciwch ar y dolenni isod i ddod o hyd i wybodaeth a gweithgareddu , a fydd yn hyrwyddo ymwybyddiaeth ehangach o faterion e-Ddiogelwch.

 

ThinkuknowKidssmartCEOP LogoHwb EsafetyUK Safer Internet CentreSchool Beat LogoShare AwareStay Safe Topic Logo Bid

 

 

Fideos E-Ddiogelwch defnyddiol ar gyfer rhieni a dysgwyr:

 

 

 

Pwy ydw i'n cysylltu gyda am help, gwybodaeth, cyngor neu arweiniad?

 

CEOP Report LogoLogo ChildlineCommon Sense Media Logo

 

Canllawiau eDdiogelwch

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn credu bod y defnydd o dechnolegau gwybodaeth a chyfathrebu mewn ysgolion yn elwa'n sylweddol. Bydd cydnabod yr heriau e-ddiogelwch, a chynllunio yn unol â hynny yn helpu i sicrhau defnydd priodol, effeithiol, diogel a chadarnhaol o gyfathrebu electronig.

 

                                                    

Rhwydweithio Cymdeithasol - Canllaw i Rieni             

 

          

 Canllawiau E-ddiogelwch i Staff Ysgol 

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
thom-samun@hwbcymru.net

51.788815,-4.11946690000002,13