sunshine

Cyfeiriad:

YSGOL Y TYMBL
HEOL Y NEUADD
Y TYMBL
LLANELLI
SIR GAERFYRDDIN
SA14 6HR

Rif ffon: 01269 841391

Ebost : thom-samun@hwbcymru.net
 
PENNAETH - Mrs. Neris Thomas-Samuel B. Add

PENNAETH CYNORTHWYOL - Miss Sian Rowe

ATHRAWON CYNORTHWYOL

Mrs. Delyth Thomas, B. Add.

Mrs. Anwen Lloyd, B. A.

Mrs. Freya Jones, B. A.

Miss. Emma Richards, B. A.

Mrs. Rhian Roberts B.A.

CYMORTHYDDION DYSGU

Mrs. Stephanie Rees
Mrs. Jenny Williams
Mrs. Catherine Evans
Miss. Samantha Davies
Mr. Steven Hewitt

Swyddog Cefnogi Ysgolion

Mr Steven Hewitt

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
thom-samun@hwbcymru.net

51.788815,-4.11946690000002,13