sunshine

Y Corff Llywodraethol

Cadeirydd: Mrs Angharad Price + Cyswllt Diogelu Plant Y Llywodraethwyr

Is-Gadeirydd: Ms Julie Thomas

Cyng/Mr G Jones              Llywodraethwr yr Awdurdod Addysg
Mrs Nia Lewis Llywodraethwr Cyfeth oledig
Mr Dwayne Jones Rhiant Lywodraethwr
Dr Aled Clement Rhiant Lywodraethwraig
Mrs. Jane Williams Llywodraethwraig Gyfetholedig
Mrs Catrin Rees Rhiant Lywodraethwraig 
Mrs Emma Walters Rhiant Lywodraethwraig
Mrs Betsan Howells Llywodraethwr Cyfetholedig 
Cyng/Mrs Dot Jones Llywodraethwraig Gyfetholedig
Mrs Hefina Thomas Llywodraethwraig Gyfetholedig
Mr Steven Hewitt Cynrychiolydd Staff 
Miss Sian Rowe Pennaeth Cynorthwyol + Ailgyswllt Diogelu Plant
Miss Sian Davies Cynrychiolydd Staff
Mrs Catrin Nicholas Cynrychiolydd Athrawon
Mrs. Neris Thomas-Samuel  Pennaeth + Cyswllt Cyntaf Diogelu Plant

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
thom-samun@hwbcymru.net

51.788815,-4.11946690000002,13