Governors

Governing Body

Cadeirydd a chyswllt diogelu plantMrs Angharad Price
Is-GadeiryddMs Julie Thomas
Llywodraethwr o’r Awdurdod AddysgCllr/Mr G Jones
Llywodraethwr CyfetholedigMrs Nia Lewis
Rhiant lywodraethwrMr Dwayne Jones
Rhiant lywodraethwrDr Aled Clement
Llywodraethwr CyfetholedigMrs Jane Williams
Rhiant lywodraethwrMrs Catrin Rees
Rhiant lywodraethwrMrs Emma Walters
Llywodraethwr CyfetholedigMrs Betsan Howells
Llywodraethwr CyfetholedigCllr/Mrs Dot Jones
Llywodraethwr CyfetholedigMiss Catrin Rees
Cynrychiolydd StaffMrs Catherine Evans
Cynrychiolydd athrawon + diogelu plantMiss Sian Rowe
Cynrychiolydd StaffMiss Sian Davies
Cynrychiolydd athrawon + diogelu plantMrs Catrin Nicholas
Pennaeth + diogelu plantMrs Neris Thomas-Samuel