Staff / Cysylltwch

Cyfeiriad:

YSGOL Y TYMBL
HEOL Y NEUADD
Y TYMBL
LLANELLI
SIR GAERFYRDDIN
SA14 6HR

Rif ffon: 01269 841391

Ebost : thom-samun@hwbcymru.net


PENNAETH – Mrs. Neris Thomas-Samuel B. Add (Swyddog Diogelu Dynodedig)

PENNAETH CYNORTHWYOL – Miss Sian Rowe (Swyddog Diogelu Dynodedig)

ATHRAWON CYNORTHWYOL

Mrs. Delyth Thomas, B. Add.

Mrs. Anwen Lloyd, B. A.

Mrs. Freya Jones, B. A.

Miss. Emma Richards, B. A.

CYMORTHYDDION DYSGU

Mrs. Stephanie Rees
Mrs. Jenny Williams
Mrs. Catherine Evans
Miss. Samantha Davies
Mr. Steven Hewitt

Miss Bethany Walters

Miss Caitlin Jones

Swyddog Cefnogi Ysgolion

Mr Steven Hewitt